همکاری با پرورشگاه های دیگر

به تناسب درجه ولایات وشمار نفوس آن، دولت افغانستان پرورشگاه های را درقالب وزارت کار وامور اجتماعی تاسیس نموده است که بیشترین آنها درخانه های کرایی بسر می برند وامکانات لازم غذایی، تدریسی و صحی برخوردار نیستند.

بنیاد فرهنگی هدف تااکنون هفت پرورشگاه دولتی را زیرپوشش برنامه های توزیع قرطاسیه، البسه زمستانی وبرنامه های تفریحی قرار داده است که درآینده ها به این رقم به منظور حمایت گسترده ترافزوده خواهد شد.

کابل: 
ننگرهار:
لغمان: 
پروان:
کاپیسا:
بغلان:
سمنگان:
بلخ:
کندز:
تخار:
بدخشان:

کمک های نقدی به ایتام

دردناک است اما دنیا برای همه خوب و خوش آغاز نمی شود، در اطراف ما جایی که شاید حتی خیلی هم توجه نکنیم کودکان معصومی هستند که در دنیای کوچک کودکانه شان همیشه چیزی کم بوده؛ دستان استوار پدری دلسوز و یا آغوش گرم مادری مهربان و نگران، رنج نرسیدن به آرزوهای کوچک اما محالشان را هم که به این حسرتها اضافه کنیم اندوهی می شود بی پایان برای این فرشته های کوچک.

این فرشته های معصوم با دست نوازشگری شاد می شوند و با کمکهای توانگرانه و عاشقانه خییرین، آرزوهای خود را دست یافتنی می بینند، تحصیل می کنند، می آموزند و شاد و سالم زندگی خواهند کرد.

بنیاد فرهنگی هدف به منظور کمک به ایتام وپیروی به درشترین خطوط آموزه های دینی بیش از سه صد کودک یتیم را درسرتاسر افغانستان به منظور ادامه تعلیم شان زیرپوشش برنامه مساعدتهای نقدی قرارداده ودرمسیر رسیدن به اهداف والای انسانی شان همکاری می نمایند.

کابل: 
ننگرهار:
لغمان: 
پروان:
کاپیسا:
بغلان:
سمنگان:
بلخ:
کندز:
تخار:
بدخشان:
هرات: 
غور:
فاریاب:
جوزجان: