خیرات و صدقات

در این بخش، به صورت هفته وار یا ماهانه، سخاوتمندان عزیز می توانند بخشی از مال خویش را برای رفع حاجات بیوه زنان، کودکان یتیم و بیماران بی بضاعت اهداء نموده تا از این عمل انسان د

ادامه مطلب ←