دیدگاه

دیدگاه بنیاد فرهنگی هدف

بنیاد فرهنگی هدف با استعانت از خداوند متعال و جهت ارتقاء بهره وری و نیل به اهداف والای خدمت گذاری به مردم فقیر و نا توان افغانستان، دیدگاه خود را به شرح ذیل تدوین می نماید:
اهداف راه بردیئ: 

  1. حمایت از ایتام و زنان بی سرپرست.
  2. پرداخت نقدینه ماهیانه به کودکان یتیم
  3. پرداخت هزینه های تحصیل دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت
  4. بکارگیری و بهره مندی از نهاد های دیگر
  5. انجام برنامه های توانمندساز جهت بهبود کیفیت زندگی خانواده های فقیر و نا توان
  6. بستر سازی برای سنت های حسنه اسلامی همچون وقف، صدقه، زکات و غیره
  7. ایجاد ارتباطات موثر با سازمانها، موسسات و نهادهای دولتی و خصوصی