اهدای کمک های غیر نقدی

هنگامی که بسته های امدادی شامل مواد غذایی برای خانواده های ایتام و خانواده های بی سرپرست تهیه می شود و پس از بسته بندی توسط همکاران بنیاد به یکایک آنها در فواصل زمانی تقدیم می گردد، رضایت و خشنودی انسان های نیازمند ما را در انجام فعالیت های انسان دوستانه تشویق و ترغیب می نماید. در این راستا همه افراد خییر، سازمان ها و موسّسات دولتی و بخش خصوصی، صمیمانه ما را در این امر باید یاری رسانند.

پذیرش و سرپرستی ایتام

افراد وا شخاص خییر می توانند با پرداخت ماهیانه مبلغ حداقل یک هزار افغانی سرپرستی ایتام را در بنیاد برعهده بگیرند. باید توجه داشت میزان کمک مالی خیّرین گرامی متناسب با رضایت قلبی و توان مالی نیکوکاران مهربان باشد. حامیان گرامی و نیکوکار می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و نیز ملاقات شان با دست اندر کاران بنیاد طی تماس تلفنی با شماره 0780005388 با ما گفت‎وگو نمایند.

خیرات و صدقات

در این بخش، به صورت هفته وار یا ماهانه، سخاوتمندان عزیز می توانند بخشی از مال خویش را برای رفع حاجات بیوه زنان، کودکان یتیم و بیماران بی بضاعت اهداء نموده تا از این عمل انسان دوستانه بهره معنوی ببرند. خیرات و صدقات در حقیقت تغییر سرنوشت انسانی را رقم می زنند و گره گشای بسیاری از مشکلات زندگی می باشند. امید است حامیان خیّر و نیکوکار نسبت به اهمّیت و جایگاه صدقات خود توجه خاص و عنایت وافر داشته باشند.

فعالیت های خیریه

پرورشگاه دوستی کابل-استانبول

اعضای رهبری بنیاد

حمیدالدین یولداش ریس و بنیانگذار

داشتن زندگی آرام کشور با ثبات و با افتدار در جهان امروز به پدیده رقابتی تبدیل شده، هر ملتی که کار خود را حواله به تقدیر میکند و از دولت های شان انتظار معجزه را داشته باشند، خود هیچ جهش برای ساختن نظام انجام ندهند بازنده حتمی رقابت های تنگاتنگ بوده و نمیتوانند در شمار ملت های بیدار و متمدن قرار گیرند.

مشتاق معاون

گسترش فرهنگ همکاری، رضا کاری و ایثار از ضرورت های مبرم جامعهی کنونی ما است، بنیاد فرهنگی هدف با برداشتن گام های عملی و استوار در این راستا از پیشگام ترین ها است.

محمودالله فیروز منشی

گذار از یک حالت بحرانی و تحکیم ثبات در یک جامعه به هم اندیشی فکری نیاز دارد. تاسیس بنیاد فرهنگی هدف در کشور جنگ زده مثل افغانستان یک نیاز اساسی بود تجربه کارکرد ده ساله بنیاد فرهنگی هدف در افغانستان نشان دهنده تعهد ما در راستای خدمتگذاری به مردم و میهن مان است، و اراده ما در پرتو خرد جمعی جوانان هدفمند به پختگی و باور مندی رسیده است. دور نمای کار های ما بر مبنای عقلانیت و خرد ورزی جمع از جوانان با احساس و میهن دوست در زیر سقف بنیاد فرهنگی هدف ادامه خواهد یافت.

البوم عکس ها

هفته نامه فانوس