بنیاد فرهنگی هدف برای 250 طفل یتیم لباس های عیدانه توزیع نمود

 

بنیاد فرهنگی هدف امروز طی سه برنامه جداگانه برای ایتام پرورشگاه دولتی پروان، پیوند نور و پرورشگاه دوستی کابل - استانبول به پیشواز عید سعید فطر لب

ادامه مطلب ←

نتایج فخر آفرین

دانش آموزان پرورشگاه دوستی کابل- استانبول در ختم سال تعلیمی 1396 با بدست آوردن نتایج قابل قبول برای همگان افتخار آفریدند که این موفقیت بزرگ را اولا برای خودشان، فامیل های

ادامه مطلب ←