شاگردان پرورشگاه دوستی کابل- استانبول باردیگر افتخار آفریدند

 

دست پرورده گان پرورشگاه دوستی کابل- استانبول پس از سپری نمودن آزمون چهارو نیم ماهه لیسه عالی پوهاند عبدالاحمد جاوید با دریافت نتایج بلند اول نمره گی الی پ

ادامه مطلب ←

شاگردان پرورشگاه دوستی کابل- استانبول باردیگر افتخار آفریدند

 

دست پرورده گان پرورشگاه دوستی کابل- استانبول پس از سپری نمودن آزمون چهارو نیم ماهه لیسه عالی پوهاند عبدالاحمد جاوید با دریافت نتایج بلند اول نمره گی الی پ

ادامه مطلب ←

اطفال یتیم و بی سرپرست باید مورد شفقت و دلجویی قرار گیرند

 

بنیاد فرهنگی هدف اخیراً برای 750 تن از کودکان یتیم پرورشگاه های ولایات کابل، ننگرهار، سمنگان، جوزجان، تخار و بدخشان لباس و پاپوش توزیع کرد.

مسئو

ادامه مطلب ←

پنج تن از دانش آموزان پرورشگاه دوستی کابل- استانبول، کابل را به مقصد ترکیه ترک کردند

 

این دانش آموزان که در پرورشگاه دوستی کابل- استانبول درس می خواندند، پس از سپری نمودن آزمون "بورسیه آزاد ترکیه" سر انجام از میان صدها اشتراک کننده  د

ادامه مطلب ←

دانش آموزان پرورشگاه دوستی کابل- استانبول امسال موفق تر از گذشته

دانش آموزان پرورشگاه دوستی کابل- استانبول که در مکتب دولتی پوهاند عبدالاحمد جاوید درس می خوانند، سال تعلیمی 1395هـ را موفق تر از گذشته با کسب درجات عالی به پایان رسانیدند.

ادامه مطلب ←