کمک های مالی بنیاد فرهنگی هدف برای کودکان یتیم

کمک های مالی بنیاد فرهنگی هدف غرض ادامه آموزش و پرورش ایتام در 18 ولایت کشور آغاز شد.

مسئولان در این بنیاد می گویند که امسال به تعداد بیشتر از 1150 تن یتیم در 18 ولا

ادامه مطلب ←

در ادامه کمک های مالی بنیاد فرهنگی هدف برای ایتام

بنیاد فرهنگی هدف برای ایتام شامل پروگرام "حمایت مالی" در ولایات ننگرهار، لغمان، پروان و کاپیسا.... کمک مالی نمود.

بنیاد فرهنگی هدف که امسال بیشتر از 1150 تن ی

ادامه مطلب ←

شاگردان پرورشگاه دوستی کابل- استانبول باردیگر افتخار آفریدند

 

دست پرورده گان پرورشگاه دوستی کابل- استانبول پس از سپری نمودن آزمون چهارو نیم ماهه لیسه عالی پوهاند عبدالاحمد جاوید با دریافت نتایج بلند اول نمره گی الی پ

ادامه مطلب ←

شاگردان پرورشگاه دوستی کابل- استانبول باردیگر افتخار آفریدند

 

دست پرورده گان پرورشگاه دوستی کابل- استانبول پس از سپری نمودن آزمون چهارو نیم ماهه لیسه عالی پوهاند عبدالاحمد جاوید با دریافت نتایج بلند اول نمره گی الی پ

ادامه مطلب ←

اطفال یتیم و بی سرپرست باید مورد شفقت و دلجویی قرار گیرند

 

بنیاد فرهنگی هدف اخیراً برای 750 تن از کودکان یتیم پرورشگاه های ولایات کابل، ننگرهار، سمنگان، جوزجان، تخار و بدخشان لباس و پاپوش توزیع کرد.

مسئو

ادامه مطلب ←