بنیاد فرهنگی هدف 20 حلقه چاه نیمه عمیق حفر کرد

آب منبع حیات است

بنیاد فرهنگی هدف برای دسترسی شهروندان به آب آشامیدنی صحی 20 حلقه چاه نیمه عمیق حفر کرده است. مسئولان  بنیاد فرهنگی هدف  می گویند

ادامه مطلب ←

نماینده بنیاد فرهنگی هدف در کنفرانس نهادهای جامعه مدنی درکابل اشتراک کرد

نشستی که امروز از سوی اعضای نهادهای جامعه مدنی تحت عنوان" کنفرانس ملی نهادهای جامعه مدنی در مورد پیگیری تعهدات حکومت وحدت ملی" با حضور داشت، نماینده گان حکومت وحدت

ادامه مطلب ←

تقویم سال 1396 بنیاد هدف از چاپ برآمد

بنیاد هدف که از سالهای زیادی بدینسو در بخش های مختلف اجتماعی، کمک به بیماران بی بضاعت، ستایش از ورزشکاران، حمایت از اطفال یتیم، فراهم سازی زمینه آموزش حرفه برای خانم ها

ادامه مطلب ←

بنیاد فرهنگی هدف از یک کنفرانس بین المللی در کابل میزبانی کرد

روز پنجشبه 14 ثور بنیاد فرهنگی هدف با همکاری نهاد بین المللی هودیف (ترکیه) از اشتراک گسترده ی شخصیت های علمی و فرهنگی، تحصیل یافته گان و دانشجویان در "کنفرانس بین المللی

ادامه مطلب ←

بنیاد فرهنگی هدف برای 3000 فامیل بی بضاعت بسته های رمضانی توزیع کرد

ماه مبارک رمضان در کنار معنویت خاصی که دارد، روحیه تعاون و همکاری با مستمندان را نیز گسترش می ‏دهد. یکی از بارزترین حکمت‏ های روزه، کمک و هم ‌دستی با تهی‏ دستان، مح

ادامه مطلب ←