جشن ایتام در ولایت سمنگان

 

همایش میله های بهاری زیرنام "’گام به گام با اطفال یتیم به سوی میله های بهاری 1395 هـ" دیروز شنبه ۲۸ فروردین(حمل) سال روان، از سوی دفتر بنیاد فرهنگی هدف

ادامه مطلب ←

جشن ایتام در ولایت هرات

 

بنیاد فرهنگی هدف به عنوان یک نهاد پیشتاز در عرصه خدمتگزاری به مردم افغانستان و توجه به سرنوشت ایتام کشور، طی اقدام بی پیشینه ی امسال میزبان کودکان یتیم در

ادامه مطلب ←

از 23 اپریل به عنوان روزجهانی اطفال تجلیل می شود  

 

23اپریل که برابر می شود با روز جهانی اطفال، همه ساله از این روز در کشور دوست ترکیه تجلیل می گردد. بناءً بنیاد فرهنگی هدف به ادامه سال های گذشته امسال نیز پنج

ادامه مطلب ←

برگزاری محفل حمایت روانی اطفال پرورشگاه ولایت بغلان

 

میزبانی این نشست را که ریاست محترم کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین ولایت بغلان به عهده داشت، در این محفل آقای محمد مشتاق احمدی رییس کار، اموراجتماعی، شه

ادامه مطلب ←

یکجا با ایتام در میله های بهاری

تصاویر از میله های بهاری اطفال یتیم در مرکز و ولایات با میزبانی بنیاد فرهنگی هدف که در آن بیشتر از 1500 یتیم اشتراک کرده بود.

1395

ادامه مطلب ←