بنیاد فرهنگی هدف از یک کنفرانس بین المللی در کابل میزبانی کرد

روز پنجشبه 14 ثور بنیاد فرهنگی هدف با همکاری نهاد بین المللی هودیف (ترکیه) از اشتراک گسترده ی شخصیت های علمی و فرهنگی، تحصیل یافته گان و دانشجویان در "کنفرانس بین المللی اتحادیه های دانشجویی" در کابل میزبانی کرد.

"کنفرانس بین المللی اتحادیه های دانشجویی" که دهمین دور نشست خود را برای اولین بار پس از قزاقستان و مقدونیه در افغانستان برگزارکرد، با میزبانی بنیاد فرهنگی هدف و حضور گسترده  تحصیل یافته گان و دانشجویان  به گرمی استقبال گردید.

در این کنفرانس محترم داکتر حمید الدین جمهور یولداش رییس بنیاد فرهنگی هدف ضمن یاد آوری و تبریک از یازده سالگی فعالیت های بنیاد فرهنگی هدف که از آن بنام "کانون گرمی همدلی و همصدایی جوانان افغانستان" یاد می شود، گفت که؛ بنیاد فرهنگی هدف یازده سال پیش از امروز در سال 1385 با ابتکار و اهتمام تعداد از جوانان رسالتمند، متعهد و صادق تشکیل و به فعالیت آغاز نمود که خوشبختانه این نهاد تا امروز در چارچوب فعالیت هایش در افغانستان دارای دست آوردهای قابل ملاحظه می باشد.

آقای یولداش اضافه نمود که کاروان هدف با عزم و اراده ی متین که در این مدت یازده سال فعالیت در کشور داشتند موفقانه توانستند که بنیاد فرهنگی هدف را  در جایگاه موفق ترین و درخشنده ترین نهاد های اجتماعی و فرهنگی در کشور قرار دهند.

رییس بنیاد هدف که با حضور جوانان سخنرانی می کرد از نارسایی های حکومت و عدم توجه به نسل جوان نیز ابراز نگرانی نموده و از تمام جوانان خواست تا منبعد در قبال جامعه آگاهانه و هدفمندانه گام بردارند و اجازه ندهند تا دیگر گروه های استفاده جو زیرنام سمت، قوم و زبان از نسل جوان افغانستان منحیث ابزار در زمینه های فراهم سازی هدف شخصی و فردی شان استفاده سو بکنند. وی خطاب به جوانان تاکید کرد که بیایید برای آبادی و نجات از وضعیت نامطلوب موجود همدل و همصدا شویم و در زمینه رسیدن به هدف مشترک که همانا تحقق یک افغانستان متحد و یک پارچه باشد گام های عملی برداریم.

از سویی هم این کنفرانس که در اکثر کشورهای اسلامی با شعار" ما همه یک ملت هستیم" با ابتکار و اهتمام دانشمندان مسلمان کشور دوست ترکیه برگزار می گردد بیشتر از همه روی همکاری در زمینه های آموزش و پرورش، فراهم سازی فرصت تعارف جوانان مسلمان، کمک در زمینه اقامت و جای بوده باش جوانان و همگرایی و همسویی نسل جوان مسلمان تاکید می گردد.

آقای ابوبکر ارمغان که به نماینده گی از نهاد بین المللی هودیف سخنرانی میکرد گفت" که هدف اتحادیهٔ های بین‌المللی دانشجویان که از نمایندگان سازمان‌های دانشجویی کشورهای مختلف تشکیل شده‌است و دفاع از حقوق و منافع دانشجویان برای ترقی و پیشرفت یکی از اساسی ترین وظایف این اتحادیه ها در جهان می باشد، در این عرصه فدراسیون بین المللی اتحادیه های بین المللی دانشجویی مسئولیت دارد تا از طریق راه اندازی چنین برنامه های در کشور های مختلف بتواند نقش مهم و اساسی را برای ترویج و رشد همگرایی جوانان مسلمان در جهان بازی کند.

شایان ذکر است که در این کنفرانس شخصیت های علمی و فرهنگی، دانش آموخته گان دیگر نیز سخنرانی نمودند و از برگزاری این کنفرانس در زمینه همگرایی و رفتن به سوی یک ملت واحد استقبال نمودند.

16 ثور 1396