پنج تن از دانش آموزان پرورشگاه دوستی کابل- استانبول، کابل را به مقصد ترکیه ترک کردند

 

این دانش آموزان که در پرورشگاه دوستی کابل- استانبول درس می خواندند، پس از سپری نمودن آزمون "بورسیه آزاد ترکیه" سر انجام از میان صدها اشتراک کننده  دیگر درافغانستان موفق به ادامه تعلیم در کشور ترکیه شدند.

مسئولان بنیاد فرهنگی هدف می گویند؛ که همه ساله این بنیاد درخشان ترین چهره ها را از جمع ایتام پرورشگاه دوستی کابل استانبول غرض ادامه تعلیم به مکاتب مشهور کشور ترکیه معرفی نموده آینده های خوب را نصیب شان می سازند.

10 میزان