شاگردان پرورشگاه دوستی کابل- استانبول باردیگر افتخار آفریدند

 

دست پرورده گان پرورشگاه دوستی کابل- استانبول پس از سپری نمودن آزمون چهارو نیم ماهه لیسه عالی پوهاند عبدالاحمد جاوید با دریافت نتایج بلند اول نمره گی الی پنجم نمره گی در صنوف مختلف... از میان هزار ها دانشجوی دیگر برای دست اندرکاران پرورشگاه دوستی کابل استانبول و بنیاد فرهنگی هدف افتخار آفریدند.

اینک کسب چنین نتایج که دال برنتیجه نخبه پروری و نخبه گرایی پرورشگاه دوستی کابل- استانبول از نشانی بنیاد فرهنگی هدف دارد، بدون شک رسیدن این نو نهالان باغچه توحید به چنین یک درجات قابل قبول، باب تازه ی را برای دلبستگی  به یک آینده ی درخشان نسبت به این عزیزان را می گشاید.

اعضای بنیاد فرهنگی هدف به ریاست محترم داکترحمیدالدین جمهور یولداش افتخار دارند که جهت بیداری استعدادهای شگوفای نسل یتیم افغانستان از ده سال بدینسو در گستره ی فعالیت ها و آرمان والای بنیاد فرهنگی هدف که همانا «مبارزه بر ضد بیسوادی و تلاش در راستای کیفیت تعلیم و تربیه در افغانستان» می باشد از هیچ گونه سعی و تلاش در زمینه دریغ نورزیده  و امروزه ثمر آن بذرهای کاشته شده امید را با حمایت قاطع از نسل یتیم افغانستان با چشمان خود دیده و با دستان خویش لمس می کنند.

یک باردیگر اعضای بنیاد فرهنگی هدف  با دنیای از خوشحالی و افتخار، از دست آوردهای همیشگی این عزیزان به گرمی استقبال نموده و کامیابی های بیشتر شان را در سایر عرصه ها متمنا هستند.

پ.ن: پرورشگاه دوستی کابل- استانبول که در آن به تعداد 70 تن یتیم با هزینه مالی بنیاد فرهنگی هدف بوده باش دارند، بخشی از فعالیت های این بنیاد را می سازد.

قابل یاد آوری است که این بنیاد گذشته از پرورشگاه دوستی کابل استانبول در حدود بیشتر از 1181 تن یتیم دیگر را طی یک برنامه ی جداگانه در 18 ولایت افغانستان جهت آموزش و پرورش شان کمک مالی می کند.

حمایت از ایتام وظیفه انسانی و ایمانی  همه ی ماست، بیایید با حمایت از ایتام که میراث مشترک همه افغانهاست با دل و جان از آنها حراست و مراقبت کنیم.

20/5/95