جشن ایتام در ولایت سمنگان

 

همایش میله های بهاری زیرنام "’گام به گام با اطفال یتیم به سوی میله های بهاری 1395 هـ" دیروز شنبه ۲۸ فروردین(حمل) سال روان، از سوی دفتر بنیاد فرهنگی هدف، در تپه های سرسبز حضرت سلطان سمنگان برگزار گردید.

این جشنواره که به ادامه ولایات دیگر برای یک روز با اشتراک کودکان یتیم از سه ولایت، راه اندازی شده بود؛ در آن کودکان یتیم از پرورشگاه های بلخ، بغلان و سمنگان شرکت نموده بودند. در این همایش برنامه های کودکانه ای چون: خواندن شعر و ترانه، نمایش های ورزشی، گدی پران بازی و غیره نیز از سوی کودکان یتیم به نمایش گذاشته شده، هریک دور از هردغدغه ی دیگر روزی خوشی را توام با خنده های کودکانه و پر از شادی  تجلیل کردند.

قابل ذکر است که در این همایش شکوهمند و ابتکار بی پیشینه  بشمول رئیس، معاون و کارمندان بنیاد فرهنگی هدف، شمار زیادی از رؤسای دوایر دولتی و مسؤولان بخش ادارات محلی آستان های بلخ، بغلان و سمنگان نیز حضور بهم رساندند.

درفرجام بنیاد فرهنگی هدف که میزبان اصلی این همایش پرشکوه بود یک مقدار لوازم ورزشی و سامان آلات بازی را نیز  برای کودکان یتیم توزیع نموده و با احساس گرم و دستان نوازشگرخویش  این نسل فراموش شده را مسرورتر از پیش ساخته و با استمالت سخن آنها  را امیدوار به یک آینده درخشان نمودند.

29/1/95