پایان یافتن ویژه برنامه های رمضانی بنیاد هدف

بنیاد هدف در جریان ماه مبارک رمضان برای 2500 خانواده مستمند درسطح ولایات مختلف بسته های خوراکی، برای ده ها هزار تن روزه دار برنامه های افطاری و به صد ها خانواده بی بضاعت مساعدت نقدی نمود. این نهاد همه ساله با طرح واجرای برنامه های ویژه به استقبال ماه مبارک رمضان رفته وباعث شادی آفرینی به محرومترین ها می شود. همچنان این نهاد به پیشواز از عید سعید فطر برای 1000 تن از اطفال پرورشگاه های ولایات ننگرهار، کابل، پروان، بدخشان، تخار، بغلان ، سمنگان ومزار شریف بسته های پوشاکی توزیع نمود.