متن سخنرانی رئیس بنیادهدف دردومین همایش اتحادیه های بین المللی دانشجویی درکابل

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله الذی علم الانسان مالم یعلم

سلام  و عرض ادب دارم خدمت همه ی شما فرهیختگان گرامی! اجازه دهید تا به نمایندگی از بنیاد هدف حضور گرم  تمام مهمانان گرامی را دراین محفل باشکوه خوش آمدید بگویم  و از قبول زحمت همه ی  شما صمیمانه سپاسگزاری نمایم.

مهمانان گرامی!

آغاز تدویر سلسله همایش های فدراسیون اتحادیه های بین المللی دانشجویی( اُدیف) در افغانستان از سال پار، نوید بسیار خوشی بود برای انسجام نیروی جوانان تحصیل یافته در بیرون ازکشور که به  ابتکار نهاد ( ادیف) و به همکاری بنیاد هدف تحقق پذیرفت واینک در کنارهم،  شاهد دومین همایش آن در زیر این سقف هستیم. خداوند متعال را از بابت ارزانی این سعادت، نهاد محترم ( آدیف ) را ازبابت همکاری، و شما فرهیختگان را ازبابت همراهی سپاسگذارم.

افغانستان وترکیه، دو کشور دوست وبرادر، با داشتن مشترکات فراوان دینی، فرهنگی و تاریخی، ارتباط بسیار ژرف وگسست ناپذیری در طول تاریخ باهم دیگر داشته اند. درد ها ومحرومیت های یکدیگر را  در درازای تاریخ درک کرده اند،  بر زخم ها وداغ های همدیگر مرهم گذاشته اند، لبخند وشادمانی برای همدیگر هدیه کرده اند. دست همکاری وبرا دری به سوی هم در زیر هرشرایطی دراز کرده و سرانجام در بحرانی ترین حالات در کنار همدیگر همچنان که هست باقی مانده اند. 

بنیاد هدف به مثابه ی نهاد اجتماعی  وخیریه، بادرک این واقعیت های تاریخی  همواره در تلاش تحکیم روابط فرهنگی با نهاد های خیریه و اجتماعی کشور دوست ترکیه بوده وسعادت  این مباهات بزرگ را از سال های درازی به اینسو در افغانستان داشته است.

خواهران وبرادران!

همانگونه که دولت ها می توانند نقش موثر درتامین ارتباطات نیک وبالنده با یکدیگرداشته باشند. ملت های بیدار نیز می توانند با رُویش وپرورش نیات خیر، دراز کردن دست همکاری به یکدیگر سهمی انسانی بزرگی، در نزدیک سازی روابط وعمیق سازی آن داشته باشند. کشور و ملت بزرگ و نجیب ترکیه با همه فاصله های جغرافیایی که از کشور ما دارد، نزدیک ترین و دوست ترین به ما و کشور مابوده است. ضمن حمایت های بسیار کریمانه وگسترده از دولت و مردم افغانستان در بخش های گوناگون، زمینه ی  دسترسی به تحصیلات عالی  را برای تعدادی زیادی از جوانان ما از سالهای درازی به اینسو فراهم ساخته است. هزاران تن را به عنوان نیروی انسانی بادانش و بینش تا اکنون به جامعه ی ما تحویل داده است و هزاران تن  دیگر را که اکنون مصروف تحصیل هستند درآینده ها تحویل وبه این فرایند، مانند همیشه مداومت و مبادرت خواهد ورزید.

آموزش و پرورش سالم نسل جوان، تقدیم آنها به جامعه و کشور شان و از همه مهمتر تشویق آنها برای خدمتگزاری صادقانه به کشور خود شان کاری وانتظاری است که فقط می توان ازکشور های دوست وبرادر داشت. کشور ترکیه حق برادری ودوستی اش را با مردم وکشور ما در قالب های مختلفی واز جمله تربیه کادر های مسلکی ومتعهد ادا کرده است.  اکنون بر من و شما است تا ارزش این همه خدمات مخلصانه را بدانیم وبا تلاش و کار شبانه روزی خویش نشان بدهیم، هزینه های سنگینی را که برای  آموزش و پرورش سالم ما متقبل شده اند، به هدر نرفته است . و ما توانایی لازم ساخت سیستم حکومتداری خوب، انکشاف نهاد های علمی و پژوهشی،  اقتصادی، بیداری فرهنگی ودینی را درکشور عزیزمان داریم.

دوستان ارزشمند و فرهیخته ام!

به عنوان نیروی جوان، نیروی که می تواند اثر سازنده بر وضعیت داشته باشد، همه مسولیت داریم تا با عقل وچشم باز متوجه مسولیت های انسانی و اجتماعی مان گردیم. این همایش فرصتی خوبی است که تعهد ما را نسبت به ساختن وطن، همدیگر پذیری، حمایت ازکارهای خیریه ی انسانی، گسترش فرهنگ همکاری وارزش های والای انسانی واسلامی، نو بسازیم و با تمام توان در پی نهادینه سازی فرهنگ علم پروری، خود شناسی وباز شناسی خودی باشیم.

 

 

ایمان بیاوریم  به سازندگی نقش  خود  در جامعه وکشور مان، به تحقق رویاهای بزرگ مان، به توانایی وظرفیت های اخلاقی، مسلکی وعملی مان، باور کنیم که فقط  همسویی، تلاش و برنامه می تواند راه بیرون رفت هرنوع معضلی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی ما باشد.

آری حضار گرامی!

بسیار ضروری است بخاطر شگوفانی کشور، حفظ آزاده گی، استقلالیت اقتصادی ودیگر مولفه های که در به شمار آوردن کشور درقطار کشور های آزاده وبا اراده جهان شاخص تلقی می شوند، ما بیش از پیش بیدارتر، مصمم تر باشیم. به امید روز وروزگاری که همه ی ما ملت واحد بگردیم. با گذشته های تاریک مان خدا حافظی کنیم، آینده هارا با طرح های مناسب به نفع خود وکشور مدیریت نماییم، ترقی آهنگ باشیم با جهت گیری های مدبرانه ی خود بتوانیم افراد مفید و موثری برای جامعه، زمین واین سرزمین خود باشیم.

سپاس از حوصله مندی وحسن شنود همه ی تان!

اسلام و علیکم و رحمت الله و برکاته!