برگزاری جام قهرمانی ورزش های رزمی بنیاد هدف درسطح زون شمالشرق

بنیاد هدف به منظور حمایت از ورزش  تخار، مسابقات ورزشی را زیر نام  "جام قهرمانی ورزش های رزمی  بنیاد هدف درسطح زون شمالشرق " به میزبانی آمریت ورزشی لایت تخار برگزار نمود. مسابقات به مدت دو روز(9-10 برج ثور) میان ولایات کندز، تخار، بدخشان وبغلان برگزارگردید که به ترتیب ولایات کندز، تخار وبدخشان مقام اول، دوم وسوم را ازآن خود کردند.

قابل یاد آوری است که بنیاد هدف نقش سازنده در ترغیب جوانان ورزشکار داشته و تا اکنون برنامه های زیاد ورزشی را حمایت مالی نموده است.