بیش از 1000 طفل یتیم بسته های نقدی بنیاد هدف را دریافت کردند

بنیادهدف طی برنامه " حمایت نقدی ایتام" که یکی از درازمدت ترین بخش فعالیت های بنیاد هدف بحساب می آید، امسال برای بیشتر از 1208 طفل یتیم در 20 ولایت افغانستان کمک مالی نمود.

هدف از راه اندازی برنامه حمایت نقدی بنیاد هدف که مبارزه علیه جهل و بیسوادی از راه سرمایه گزاری روی نسل جوان افغانستان بخصوص کودکان یتیم گفته شده است، مسئولان در این نهاد می گویند که کمک های بنیاد هدف در این زمینه یکی از راهبردی ترین برنامه های است که تا هنوز با دریافت کمک های این نهاد تعدادی زیادی از محرومترین قشر جامعه روانه مکتب و از نعمت سواد بهرمند گردیده اند.

بنیاد هدف مطابق پالیسی دفتر خویش برای ایتام شامل برنامه "حمایت نقدی" هر سال دو دور کمک های نقدی توزیع می کند، به ادامه کمک های سالهای گذشته امسال نیز برای ایتام 20 ولایت افغانستان با اشتراک مسئولان ولایتی کمک های مالی توزیع نمودند.  کمک های این نهاد که صرف در زمینه آموزش و پرورش ایتام هزینه می شود، در این نوبت این برنامه از ولایت بغلان شروع تا ولایات بدخشان، کندوز، سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، پنجشیر، پروان، کاپیسا، کابل، نورستان، غزنی، غور، هرات، لغمان، ننگرهار ادامه یافته و به ولایت تخار پایان یافت.

داکتر حمیدالدین جمهور یولداش رییس بنیاد هدف که خود در توزیع یکی از برنامه های حمایت مالی این نهاد اشتراک داشتند، خطاب به حاضرین و ایتام گفتند: برنامه حمایت نقدی از ایتام در چارچوب فعالیت های بنیاد هدف یکی از راهبردی ترین برنامه های است که تا بحال بیشترین تمرکز را در خصوص رسیده گی به وضعیت ایتام در کشور داشته است. آقای یولداش همچنان وعده سپردند که ایتام شامل برنامه حمایت نقدی بنیاد هدف در صورتیکه دروس شان را تا پایان صنوف دوازده موفقانه ادامه بدهند و از طریق آزمون کانکور شامل دانشگاه ها شوند در دوره ی لیسانس نیز مورد حمایت جدی بنیاد هدف باقی خواهند ماند.

در همین حال محترم عبدالفتاح مشتاق معاون بنیاد هدف نیز که در اجرای برنامه حمایت نقدی بنیاد هدف در زون شمال و شمالشرق سهم فعال داشتند، در بیانات خویش همواره توجه سرپرستان ایتام را مبنی بر حمایت از این طیف به یک مسئولیت سنگین معطوف داشته تاکید کردند؛ آنهای که مسئولیت مراقبت از ایتام را دارند نباید لحظه ی در قبال سرنوشت این بخش آسیب پذیر جامعه بی تفاوت باشند. آقای مشتاق همچنان اضافه نمودند که مراقبت از ایتام در کنار اینکه بنابه آموزه های دین مبارک اسلام یکی از مکلفیت های جدی هر فرد مسلمان است؛ بلکه سرمایه گزاری و توجه لازم روی آموزش و پرورش ایتام می تواند ما را در آینده به یک افغانستان مرفه، مترقی و دور از جهل و جنگ مژده دهد.

از سویی هم عبدالودود جمیلی که مسئولیت هماهنگی توزیع کمک های نقدی بنیاد هدف در حوزه های مرکزی، غربی و مشرقی را به عهده دارد به هفته نامه فانوس می گوید که هیج لذتی بالاتر از این نیست که بخاطر جلب رضای خدا و دستگیری قشر مستحق و آسیب پذیر جامعه به دور دست های کشور سفر کنید و به مقصد دلجویی به سراغ کسانی بروید که قطعاً چشم در راه همکاری همه ی ما هستند. آقای جمیلی همچنان اضافه نمود که کاروان هدف برای آینده افغانستان مترقی و آزاده از سالهای زیادی بدینسو هدفمندانه گام بر می دارند و در این مسیری خدا پسندانه از یازده سال پیش به عنوان" کانون گرم همدلی و همصدایی جوانان افغانسان" ملت و جامعه را برای همدلی، دوستی، فقرزدایی و جهل زدایی به تعاون و همکاری فرا می خوانند.

آقای جمیلی که بنیاد هدف را یکی از شاذترین کانون های گرم رشد فرهنگ رضاکاری درجامعه معرفی می کند،  خطاب به جوانان می گوید؛ بیایید برای ترویج و رشد این فرهنگ میمون که ضامن خودکفایی و رفتن بسوی جامعه یک پارچه و مترقی است در این کانون گرم همدلی با همدیگر گام های هدفمندانه برداریم و همینطور به غفلت و انتظارات بی مورد که عامل جدی عقب مانده گی مردم و جامعه ما است نقطه پایان بگذاریم.

بنیاد هدف یک نهاد اجتماعی – فرهنگی و غیر وابسته، در کشور می باشد که از یازده سال پیش  بدینسو دور از هرنوع تعلقات فکری، گروهی، حزبی، قومی و زبانی، فعالیت های افغانستان شمول خود را آغاز نموده و در کنار دیگر فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، صحی، ورزشی... توانسته است برنامه حمایت از ایتام را در 20 ولایت کشور توسعه و گسترش دهد.

با احترام

عصمت الله راغب

هفته نامه فانوس