بنیاد هدف امسال برای هزارها فامیل گوشت قربانی توزیع می کند

بنیاد هدف همه ساله در روزهای عید اضحی برای خانواده های نیازمند و مستحق گوشت قربانی توزیع می کند.

به ادامه سالهای گذشته امسال نیز این نهاد در نظر دارد تا برای فامیل های زیادی در کشور گوشت قربانی توزیع کند.

محترم عبدالفتاح مشتاق معاون بنیاد هدف که صبح روز دوشنبه به همین منظور در ولسوالی های نمک آب و دشت قلعه ولایت تخار رفته بود می گوید؛ در این سفرها دیدارهای جداگانه ی با مسئولین ولسوالی های مذکور داشته و روی برنامه توزیع گوشت قربانی در روزهای عید به خانواده های فقرا و مستمندان صحبت کرده است.

آقای مشتاق اضافه کرد که قرار است این نهاد در هر ولسوالی(دشت قلعه و نمک آب) برای 600 فامیل بی بضاعت که مجموعا 1200 فامیل می شود گوشت قربانی توزیع کند.

این در حالیست که بنیاد هدف همه ساله در روزهای عید اضحی در کشور برای هزارها خانواده ی که توان قربانی کردن را ندارند گوشت قربانی توزیع می کند.

30 اسد