از شرکت هوایی ترکش هایرلین تشکر

از مسئولین محترم شرکت هوایی(Turkish Airlines) بابت میزبانی شان طی برنامه افطاری از ایتام پرورشگاه دوستی کابل- استانبول سپاسگزاریم. پرورشگاه دوستی کابل- استانبول بخش از فعالیت های بنیاد فرهنگی هدف می باشد که در آن به تعداد 70 طفل یتیم با هزینه مالی این نهاد در کابل مشغول درس و تعلیم می باشند‌.