بنیاد فرهنگی هدف برای 250 طفل یتیم لباس های عیدانه توزیع نمود

 

بنیاد فرهنگی هدف امروز طی سه برنامه جداگانه برای ایتام پرورشگاه دولتی پروان، پیوند نور و پرورشگاه دوستی کابل - استانبول به پیشواز عید سعید فطر لباس های عیدانه توزیع نمود.

این کمک های عیدانه که شامل، لباس، بوت، پطلون، بلوز، جوراب و زیرپیراهنی می شود از سوی تیم رضاکار بنیاد فرهنگی هدف برای 100 طفل یتیم در ولایت پروان، 80 طفل یتیم در پرورشگاه پیوند نور و 70 طفل یتیم در پرورشگاه دوستی کابل- استانبول توزیع گردید.

از سویی هم در کنار توزیع لباس های عیدانه، برای شاگردان پرورشگاه دوستی کابل- استانبول، سفره ی افطاری نیز پهن گردید.

بنیاد فرهنگی هدف یکی از نهادهای داخلی، اجتماعی و فرهنگی است که تا هنوز یازده سال از عمر فعالیت های آن در افغانستان می گذرد و در این مدت بیشترین توجه را در عرصه آموزش و پرورش ایتام در کشور داشته است. جای مسرت است که این نهاد تا اکنون بیشتر از 2000 طفل یتیم را در 19 ولایت تحت برنامه های حمایت مالی خود دارد که کمک های این نهاد صرف در زمینه آموزش و پرورش ایتام هزینه می شود. توجه به معارف و بلند بردن کیفیت معارف در افغانستان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین برنامه های این نهاد به حساب می آید و مسئولین این نهاد مصمم و متعهد اند تا برای تحقق این آرمان هدفمندانه از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزند.

مسئولان این نهاد خلق آینده درخشان در کشور را در گِروی نسل دانش آموخته و آگاه می دانند، روی این ملحوظ تلاش می ورزند تا برای بهرمند سازی نسل ایتام کشور که نسبت به دیگران در افغانستان کمتر به فرصت های تعلیمی و تحصیلی دسترسی دارند، زمینه های تعلیمی و تحصیلی یکسان را برای آنها مهیا سازند.

با احترام

18 جوزا