بنیاد فرهنگی هدف از روزجهانی طفل در ولایت بغلان گرامی داشت به عمل آورد

این برنامه که با پشتیبانی بنیاد فرهنگی هدف با همکاری ریاست محترم کار و امور اجتماعی ولایت بغلان در آن ولایت برگزار گردیده بود؛ نمایندگان دفتر یونما٬ حقوق بشر٬ مسئولین نهادهای دولتی و غیر دولتی٬ نماینده گان رسانه های محلی و بین المللی و اطفال نازنین پرورشگاه های بغلان نیز شرکت کرده بودند.

این محفل که به مناسبت ارجگذاری به جایگاه اطفال و بخصوص اطفال یتیم و آسیب پذیر برگزار گردیده بود٬ در این محفل اطفال عزیز با خوانش شعر و ترانه های زیبا و خواندنی بر رونق افزایی این احتفال بیشتر از پیش افزودند.

در پایان برنامه ریاست محترم اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان با تفویض لوح سپاس برای محترم محمد امان حیدری نماینده ولایتی بنیاد هدف از فعالیت های همیشگی بنیاد هدف در این ولایت قدر دانی به عمل آورده خواهان موفقیت های بیشتر شان شدند.

از سویی هم از روزجهانی اطفال در حالی در افغانستان تجلیل می شود که متاسفانه هنوز اطفال زیادی در کشور بنابه فقر اقتصادی و نبود فرصت های تعلیمی و شغلی به کارهای شاقه و فراتوانی مشغول کار اند و از نعمت سواد محروم می باشند.